Algemene voorwaarden

 1. Op het bestellen, bezorgen en ophalen van bestellingen via Honingrum.nl (de ”website en webshop”) zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor klanten handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 4. Door een bestelling te plaatsen geef je aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Privacy & Veiligheid

 1. Op de verwerking van persoonsgegevens van klanten is het Privacy- en Cookiebeleid van Honingrum.nl van toepassing dat u kunt vinden op www.honingrum.nl/verantwoord-alcoholgebruik-cookiebeleid/.
 2. Om bestellingen te plaatsen via honingrum.nl verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je, waaronder je mailadres, en je leeftijd.
 3. Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. De Website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij honingrum.nl. en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Leeftijdsgrens

Wanneer je Hofman groothandel bezoekt moet je eerst je leeftijd invoeren (de zogenaamde agecheck), alvorens je op de Website wordt toegelaten.  Bij de levering van de bestelling zal de bezorger om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat niet vastgesteld kon worden dat aan het leeftijdsvereiste is voldaan, zullen annuleringskosten ten bedrage van 10,00 euro in rekening worden gebracht. De reden is dat wij willen ontmoedigen dat minderjarigen toch proberen bestellingen te doen. Zie ook “Levering van je bestelling”.

Prijzen en acties

 1. Voor de acties die op de website geldt: Op=Op.
 2. Bij 2e fles halve prijs acties wordt de korting verrekend als 25% kassakorting.
 3. Hofman groothandel behoudt zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

Digitale marketing en Social Media

De content van Facebook en de nieuwsbrief is alleen bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. Door het Facebook-account te liken, of je te abonneren op de nieuwsbrief bevestig je 18 jaar of ouder te zijn. Niets mag doorgestuurd worden naar of op een andere wijze beschikbaar worden gesteld aan personen die jonger zijn dan 18 jaar.

Levering van je bestelling

 1. Als je een bestelling plaatst in de webshop van Hofman groothandel.nl, zal DHL zorg dragen voor de bezorging van de artikelen op het bezorgadres in Nederland. Je kunt er ook voor kiezen om je bestelling  op te halen in de slijterij van de Jumbo te Hoofddorp
 2. Bezorging via DHL:
 • Indien je op een werkdag voor 22:00 bestelt, levert DHL de volgende dag de bestelling af op een bezorgadres in Nederland. Er wordt naar gestreefd deze levertermijnen en -tijdstippen te halen, maar we kunnen de levermomenten helaas niet garanderen. Je kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering.
 • Tijdens het plaatsen van een bestelling in de Webshop kun je opgeven of je telefonisch of via email door DHL op de hoogte wilt worden gehouden over de status van je bestelling en het geschatte tijdstip van levering.
 • Wij verzoeken je op het overeengekomen bezorgmoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen. De bezorgers van DHL zullen bij twijfel over vereiste leeftijd vragen om legitimatie. Indien niet aan de minimumleeftijdvereiste (18 jaar) is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen. De bestelling wordt geannuleerd en er zal 10,00 euro aan annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 • De bezorgers zullen ze je vragen voor ontvangst van de bestelling te tekenen.
 • Indien je op het overeengekomen bezorgmoment niet aanwezig bent, zullen de bezorgers trachten om de bestelling af te leveren bij de buren. De bestelling zal alleen worden afgegeven bij de buren indien de ontvangende persoon 18 jaar of ouder is. Indien levering bij buren ook niet mogelijk is, dan zal DHL een bericht in de brievenbus van de geadresseerde achterlaten en de volgende dag (uitgezonderd zondag en maandag) de bestelling nogmaals aanbieden. Indien de tweede afleverpoging (via identieke procedure) niet slaagt, zal de bestelling retour gaan naar ons distributiecentrum. De klant krijgt het orderbedrag minus de verzendkosten (5,95 euro) en eventuele transactiekosten vergoed.
 • Indien je op een werkdag voor 22:00 bestelt, kan de bestelling de volgende dag in de Jumbo in Hoofddorp ophalen. Deze is geopend; ma t/m za van 08.00 tot 21.00 en op zon en feestdagen van 09.00 tot 18.00 uur. Je dient jee bestelling binnen 7 dagen op te halen in de winkel. Indien er twijfel is of je voldoet aan de geldende leeftijdseis van 18 jaar, dan dient u zich te legitimeren voordat de bestelling wordt overhandigd. Indien dit niet gebeurt binnen 10 dagen, dan zal de bestelling retour gaan naar ons Distributie Centrum. De klant krijgt het orderbedrag minus de verzendkosten (€ 5,95) vergoed. Indien de reden dat de levering niet heeft kunnen plaatsvinden erin gelegen is dat één of meerdere keren niet vastgesteld kon worden dat aan het minimumleeftijdsvereiste is voldaan, zal 10,00 euro aan annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 1. Het is in beginsel niet mogelijk een bestelling (via de webshop) te annuleren nadat de bestelling door ons is bevestigd (ontvangst bestelbevestiging via email). Afhankelijk van dag en tijdstip (werkdag voor aflevering voor 22:00 uur) kan annuleren eventueel nog wel door contact op te nemen met de klantenservice (klantenservice@hofmangroothandel.nl).

Betaling van uw bestelling

Je kunt de online bestelling betalen via iDeal (direct betalen via internetbankieren), Je ontvangt de factuur van je bestelling via de email. Voor meer informatie over iDeal verwijzen we je graag door naar http://www.ideal.nl/consument/.

Factuur na offerte

Wanneer je een zakelijke bestelling gedaan hebt dan sturen we de factuur als PDF digitaal naar je toe. De factuur dien je binnen 14 dagen te voldoen.
Indien een afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Hofman groothandel is gewezen op de te late betaling en Hofman groothandel de afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Hofman groothandel gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Hofmangroothandel kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Retouren

 1. Indien je binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling bepaalde producten bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt je deze aan ons retourneren. Hiertoe dien je contact op te nemen met onze klantenservice (klantensevice@hofmangroothandel.nl) die je dan het retourproces en geldende voorwaarden nader aan je zullen toelichten. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de originele verpakking en inhoud inclusief het etiket van het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.
 2. De ontvangen bestellingen dienen direct op zichtbare defecten worden gecontroleerd. Bij geconstateerde (zichtbare en onzichtbare) defecten dien je na het constateren van die defecten contact op te nemen met onze klantenservice (klantenservice@hofmangroothandel.nl) die het retourproces en de geldende voorwaarden nader aan je zullen toelichten. De defecten producten stuurt u gratis retour. Wij verzoeken u een print van de mail waarin onze klantenservice de retourzending bevestigt bij het retourpakket te voegen, zodat alles correct administratief verwerkt kan worden door Hofmangroothandel. We raden je aan het verzendbewijs voor je eigen administratie te bewaren.
 3. In geval van breuk of foutief geleverde artikelen kun je er voor kiezen om het bedrag van het desbetreffende artikel gecrediteerd te krijgen of het product nagestuurd te krijgen. In geval van breuk doen wij dit alleen indien de breuk gemeld is uiterlijk de eerstvolgende werkdag volgend op de dag waarop bezorgd is. Wij verwachten daarom dat je het bezorgde pakket direct na ontvangst controleert op breuk. Nasturen door de Klantenservice is alleen mogelijk indien het product voorradig is.
 4. Aanpassing van het te betalen bedrag of retournering van het reeds betaalde bedrag gaat als volgt:
 • iDeal: Binnen een week na ontvangst van jouw retourzending, wordt het geld terug gestort op jouw rekening. Indien een artikel niet retourneerbaar is vanwege bijvoorbeeld breuk, dan zal Hofman groothandel binnen een week na melding van het defect aan de klantenservice het betreffende retourbedrag terugstorten op je rekening.

Overige

 1. Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat je ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen bij twijfel niet uit te leveren of om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.
 2. Hoewel onze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het gebeuren dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding, productinformatie, leveranciersinformatie, alcoholpercentage, volume) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kun je geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.
 3. De informatie op de website wordt regelmatig aangepast. Indien je fouten op onze site aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat je dit aan ons meldt via onze klantenservice;  klantenservice@hofmangroothandel.nl

Wijziging en overige toepasselijke Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen door ons gewijzigd worden. Deze gaan dan in zodra je een nieuwe bestelling bij ons plaatst. Je geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Klachtenprocedure of vragen

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over bestellingen en onze dienstverlening kun je contact opnemen met onze Klantenservice.  Onze Klantenservice zorgt ervoor dat je vragen, opmerkingen en/of klachten zo goed mogelijk wordt afgehandeld. De klantenservice is bereikbaar via klantenservice@hofmangroothandel.nl.